Årets floskel redan i mars

Med orden ”I dag tar vi ett viktigt steg för att förbättra den enskildes personliga integritet” presenterade Odenberg för riksdagen sitt förslag om FRA:s möjlighet till tjuvlyssning på kreti och pleti. Tävlingen om årets floskel är därmed avgjord: Odenberg vinner på KO redan i början av rond tre av tolv.
Uttalandet påminner starkt om företagsledaren som stolt förkunnade ”Förra året stod vi vid randen av en avgrund, men nu har vi tagit ett stort steg framåt”.
Enligt DN lär han också ha uttryckt att ”Integriteten stärks genom avlyssningsförslaget”. Vore jag latinare skulle jag säga        O sancta simplicitas!

En uppmaning till alla sanna liberaler: Följ ert samvete och rösta för bordläggning!

Andra bloggar om: , , ,
Pingat till Intressant

Omstridd lag KAN stoppas i riksdagen!

Regeringens tjuvlyssningslag kan och MÅSTE stoppas.
Enligt regeringsformen kan en minoritet på 60 riksdagsledamöter tvinga fram en bordläggning i tolv månader, eftersom det rör sig om ett förslag som begränsar personers fri- och rättigheter.
Det måste helt enkelt bara finnas 60 ledamöter med förnuftet i behåll, även efter många år i riksdagen.
Och ett visst hopp finns det; i dagens DN kan man läsa: ”Han kan inte vara säker på att få igenom förslaget i år, säger förre justitieministern Thomas Bodström (s).
Det är inte ofta jag hejar på Bodström, men i den här frågan har han mitt odelade stöd.
Men jag skulle vara betydligt lugnare om t.ex. alla liberaler tog sig samman och visade att man är just det!

Andra bloggar om: , ,
Pingat till Intressant

Sverige bryter mot FN:s deklaration

DN angriper – med all rätt – i dagens ledare den pågående utvecklingen mot ett övervakningsamhälle. Här kan man verkligen tala om ett 1984 2.0!
Det är nästan osannolikt att ingen politiker i ansvarig ställning tar sig samman och skriker stopp. Det vi håller på att genomföra i Sverige – för den goda sakens skull som det heter – bryter helt klart mot åtminstone två artiklar  i FN:s Allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Jag tänker i första hand på artikel 12:
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.”,
och artikel 19:
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Jag anser att övervakning och tjuvlyssning innebär ett ingripande och en begränsning av våra rättigheter.

Andra bloggar om: , , ,
Pingat till Intressant

Mona Sahlin blockerad!

I Ekots lördagsintervju försvarar Mona Sahlin fackets rätt att till varje pris tvinga alla former av företag att teckna kollektivavatal.
Det är ju bra, då vet vi var vi har henne. Det föranleder dock några frågor till Mona:
Antag följande:
– arbetsgivaren är inte ansluten till någon arbetsgivarorganisation
– de anställda är inte med i facket (och vill faktiskt inte vara med)
– de anställda upplever att löne- och anställningsvillkoren är väl så bra som i jämförbara företag
– villkoren avtalas individuellt mellan jämbördiga parter
– alla trivs med denna situation och jobbar så det sjunger om det
Vilka är då argumenten för att företaget ska tvingas teckna kollektivavtal och vilka premisser bygger det på?
Varför kan inte facket acceptera ett nej till kollektivavtal om arbetsgivare och anställda – av vilka anledningar det vara månde – inte vill ha ett avtal?
Vems intresse företräder facket när man tar strid i sådana fall?
Jag vill slutligen erinra om FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna,
artikel 20:
1 Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar
2 Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning,

artikel 23:
4 Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen
och artikel 30:
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
Detta tolkar jag så:
– jag som individ har rättigheter men inte skyldigheter i den här frågan
– fackets agerande i vissa nu aktuella fall kan ifrågasättas.

Andra bloggar om: , ,

Individen vs Kollektivet 1 – 0

Så har då Europadomstolen i Strasbourg avkunnat den dom som
var väntad (Europadomstolen underkänner Byggnads avgifter
och Byggnads ordförande förvånad över dom).
Vi har faktiskt rätt att vara med eller inte vara med i
ett kollektiv. Naturligtvis får vi ta konsekvenserna av
det ena eller andra, men ingen ska kunna bestämma att
jag måste vara med.
Hoppas nu att andra avarter — t.ex. blockader av
salladsbarer och alla andra små företag där de anställda
faktiskt INTE vill vara med i facket — får sin rättsliga
prövning.