Vanliga svenskar kan lugnt bli terrorister!

I varje fall riskerar man inte som vanlig svensk att bli avlyssnad och avslöjad av FRA. Det framgår klart och tydligt på FRA:s egen hemsida: ”Vi är inte intresserade av vanliga svenskar – oavsett namn.”

Niklas Ekdal avslöjar i dagens DN vilken usel retorik FRA hemfaller till i sitt försvar av avlyssningslagen.
Jag beger mig nyfiket till FRA:s hemsida och botaniserar lite i deras Klartext där man säger att ”Här bemöter FRA kritik från massmedia, organisationer eller enskilda som bygger på missuppfattningar eller sakfel.” Toppen! äntligen ska jag få reda på hur det verkligen förhåller sig. Men icke sa Nicke. Det visar sig istället att missuppfattningarna och sakfelen är legio i FRA:s underlag. Och, framför allt — om man ska ta FRA på orden — hur ska man kunna avslöja några vanliga svenssons som bor grannar och som är fullfjädrade terrorister om man resonerar som FRA ”Vi är inte intresserade av vanliga svenskar – oavsett namn.”. Här får man också en ganska delikat definitionsfråga: Vilka är vanliga svenskar? Är t.ex. Ingvar Åkesson en vanlig svensk? Nja, knappast. Vare sig efternamnet eller att vara chef för FRA är speciellt vanligt. Och kombinationen är definitivt ovanlig; borde alltså vara intressant för FRA. Frågan är om det överhuvudtaget finns några vanliga svenskar, eller människor för den delen. Och är det inte så att en stor del av alla brott (inklusive terrorism) begås av just till synes vanliga människor.
För att ytterligare understryka det meningslösa i sin verksamhet skriver FRA att man som svensk vanlig mor/dotter lugnt kan ägna sig åt terroism eftersom ”FRA spanar mot utländska företeelser som har betydelse…[]…eller i övrigt utgör ett hot mot Sverige. Varken skribenten eller hennes dotter i Frankrike lär höra dit.
Sedan ljuger FRA rakt upp och ned. ”FRA ska inte avlyssna svensk inrikestrafik. Det gäller även om kommunikationen går över Sveriges gränser och tillbaka igen…”. Sanningen är den — som tekniken är utformad — att FRA tvingas avlyssna och filtrera även inhemsk trafik just eftersom den slumpmässigt och okontrollerat passerar våra gänser.
För övrigt står det redan i förslaget till avlyssningslagen (Prop. 2006-07:63) på sidan 102 att ”…Hur sofistikerade sökbegreppen än görs går det inte att undvika att inhämtningen kommer att omfatta både relevant och irrelevant information…”.
Det innebär — vad än FRA säger — att den föreslagna avlyssningen kommer att bryta mot en eller flera konventioner och vår grundlag. Och definitivt mot våra grundläggande värderingar.

Hoppas verkligen att DN gör det till en principfråga att stoppa lagförslaget. Varför inte låta alla våra så kallade liberaler bekänna färg i DN?

Andra bloggar om: , , ,
Pingat till Intressant

Bookmark the permalink.

One Response to Vanliga svenskar kan lugnt bli terrorister!

 1. Jonas Lundin says:

  Ingvar Åkesson skriver också mycket underhållande: ”Vi som jobbar på FRA tycker att varje förbättring av lagförslaget är positiv”.

  Detta kan man ställa mot FRA:s eget remissvar från 2005. Åkesson är där mycket nöjd med förslaget, men oroas något av att FRA riskerar att inte få spana på enskilda i samma omfattning som idag.

  Den promemoria från försvarsdepartementet som man yttrade sig om då, kritiseras idag skarpt från vänster till höger. Ingen skulle komma på tanken att säga att PM:en innehåller tillräckliga åtgärder för att värna integriteten. Märkligt att Åkesson inte såg det…

  Promemorian fick t.o.m. dåvarande justitieminister Thomas Bodström att slå bakut och lägga hela FRA-lagarbetet på is.

  FRA lyfte inte finger under remissrundan för att värna om integritetsaspekterna. Däremot framhöll man sin egen förträfflighet. Mellan raderna kunde man läsa: Lita på oss, svenska folk!

  Och visst var det festligt att FRA verkligen talade klartext i veckan. Genom flera flagranta ”skrivfel” avslöjade man både sin nuvarande verksamhet och framtida avsikter.

  Nu kan vi vara alldeles säkra på att FRA både kan, vill och får spana på svenskar. Och att de dessutom redan gör det. Tack för klartexten som sagt. Läs gärna vidare på http://www.frendo.se.