Det är övertid!

Det är hög tid att vi tar itu med övervakningsfobin och tillsätter en integritetsminister skriver Niklas Ekdal. Ja sannerligen. Läs datainspektionens Övervakningssamhället är här så förstår ni varför Niklas för upp denna fråga högst (?) på DN:s agenda och förhoppningsvis inte släpper taget. Redan innan avlyssningslagen ligger vi så risigt till att vi kanske behöver både integritetsminister och integritetsombudsman (IO). Det kunde vi läsa på text-TV för några veckor sedan: 
Sverige värnar inte om integriteten
Sverige är näst sämst i EU på att värna medborgarnas personliga integritet, enligt den internationella Privacy & Human Rights. Bara Storbritannien har sämre skydd. Rapporten värderar 13 olika parametrar på en skala från 1-5. Bland dem ingår grundlagsskydd, telekomavlyssning, övervakning av arbetsplatser, kameraövervakning och hur länge datatrafik sparas. Sverige fick betyget 2,2. Därmed hamnar vi, enligt Datainspektionens tidning Direkt som läst rapporten, i kategorin ’Ideliga misslyckanden att upprätthålla skyddsåtgärder'”.
Så som sagt: Det är hög tid!

Andra bloggar om: , , ,
Pingat till Intressant

Ja och Nej till Sverigedemokraterna

SdDN ställer i anslutning till artikeln Borgerliga politiker i tv-debatt med sd internetfrågan ”Ska Sverigedemokraterna behandlas som vilket annat parti som helst?”.
Kl 11:00 hade ca 4 050 (44 %) av ca 9 200 svarat Nej på frågan.

Mina frågor blir då: Hur tänker de som svarar Nej? Ska Sd särbehandlas och i så fall varför?
Mitt svar på fråga två är ett  klart Nej med motivet att Sd är demokratiskt invalda i politiska församlingar på regional och lokal nivå. Därför ska Sd behandlas som alla andra partier och deras i grunden felaktiga ståndpunkter ska släpas fram i ljuset, bemötas och bekämpas. Alltså på samma sätt som vi alltid har gjort när vi försvarar våra värdegrunder.
Om vi inte hyllar den principen hamnar vi på den här nivån. Bevare mig!

Lite beklämmande är det dock att (s) inte känner sig mogna att ta debatten. Orsaken är enligt Marita Ulvskog ”…att socialdemokraterna inte har diskuterat färdigt sin valanalys.”.
Man vet alltså inte riktigt säkert var man står i grundläggande värdefrågor utan att analysera senaste valutgången. Hmm!
SvD delar tydligen min fundersamhet eftersom man rubriksätter sin artikel så här: M möter i sd i debatt – men s stannar hemma

Andra bloggar om: , ,
Pingat till Intressant

Svenska Spel + Hyckleri = Sant!

KassakoBåda våra stora morgontidningar skriver idag i sina ledare om Svenska Spel
(DN – Statligt spelmissbruk;
SvD – Sätt stopp för Kenopolitiken).
Båda tar med utgångspunkt från den undersökning som riksdagens utredningstjänst gjort avstånd från statens monopol på spel. Och båda har naturligtvis lika rätt.
Svenska Spel är ett otroligt smart sätt för staten att plocka av oss en del av de pengar som vi trots allt får kvar efter världens högsta beskattning.
Att ägandet (och monopolet) försvaras med att staten vill värna folkhälsan är ett exempel på hyckleri som är svårslagbart. Några medtävlare på hyckleritoppen har Svenska Spel dock: Systembolaget och Vin & Sprit. Och givetvis är ägaren gemensam — staten.

Andra bloggar om: , , ,
Pingat till Intressant