Allt fler oskyldiga riskerar att övervakas…

…skriver Janne Flyghed, professor i kriminologi, i senaste Ny Teknik med anledning av förslaget att FRA urskillningslöst ska få tjuvlyssna på dig, mig och alla.
Han skriver vidare ”Förslaget ställer alla vedertagna rättssäkerhetskrav på ända, då det oftast handlar om generell massavlyssning utan föregående prövning av domstol eller annan kontrollinstans” samt att ”Den övervaknings- och kontrollteknik vi nu håller på att införa lider av exakt de brister den stora Säkerhetstjänstkommissionen (alla SOU) kritiserade i sitt stora betänkande för några år sedan”.
Läs DN:s referat av vad Odenberg flosklade ur sig när han framförde sitt förslag och jämför med vad en kunnig och insatt person anser. Skillnad va?

Andra bloggar om: , , ,
Pingat till Intressant

Årets floskel redan i mars

Med orden ”I dag tar vi ett viktigt steg för att förbättra den enskildes personliga integritet” presenterade Odenberg för riksdagen sitt förslag om FRA:s möjlighet till tjuvlyssning på kreti och pleti. Tävlingen om årets floskel är därmed avgjord: Odenberg vinner på KO redan i början av rond tre av tolv.
Uttalandet påminner starkt om företagsledaren som stolt förkunnade ”Förra året stod vi vid randen av en avgrund, men nu har vi tagit ett stort steg framåt”.
Enligt DN lär han också ha uttryckt att ”Integriteten stärks genom avlyssningsförslaget”. Vore jag latinare skulle jag säga        O sancta simplicitas!

En uppmaning till alla sanna liberaler: Följ ert samvete och rösta för bordläggning!

Andra bloggar om: , , ,
Pingat till Intressant

Omstridd lag KAN stoppas i riksdagen!

Regeringens tjuvlyssningslag kan och MÅSTE stoppas.
Enligt regeringsformen kan en minoritet på 60 riksdagsledamöter tvinga fram en bordläggning i tolv månader, eftersom det rör sig om ett förslag som begränsar personers fri- och rättigheter.
Det måste helt enkelt bara finnas 60 ledamöter med förnuftet i behåll, även efter många år i riksdagen.
Och ett visst hopp finns det; i dagens DN kan man läsa: ”Han kan inte vara säker på att få igenom förslaget i år, säger förre justitieministern Thomas Bodström (s).
Det är inte ofta jag hejar på Bodström, men i den här frågan har han mitt odelade stöd.
Men jag skulle vara betydligt lugnare om t.ex. alla liberaler tog sig samman och visade att man är just det!

Andra bloggar om: , ,
Pingat till Intressant

Sverige bryter mot FN:s deklaration

DN angriper – med all rätt – i dagens ledare den pågående utvecklingen mot ett övervakningsamhälle. Här kan man verkligen tala om ett 1984 2.0!
Det är nästan osannolikt att ingen politiker i ansvarig ställning tar sig samman och skriker stopp. Det vi håller på att genomföra i Sverige – för den goda sakens skull som det heter – bryter helt klart mot åtminstone två artiklar  i FN:s Allmäna förklaring om de mänskliga rättigheterna.
Jag tänker i första hand på artikel 12:
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.”,
och artikel 19:
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.
Jag anser att övervakning och tjuvlyssning innebär ett ingripande och en begränsning av våra rättigheter.

Andra bloggar om: , , ,
Pingat till Intressant