Mona Sahlin blockerad!

I Ekots lördagsintervju försvarar Mona Sahlin fackets rätt att till varje pris tvinga alla former av företag att teckna kollektivavatal.
Det är ju bra, då vet vi var vi har henne. Det föranleder dock några frågor till Mona:
Antag följande:
– arbetsgivaren är inte ansluten till någon arbetsgivarorganisation
– de anställda är inte med i facket (och vill faktiskt inte vara med)
– de anställda upplever att löne- och anställningsvillkoren är väl så bra som i jämförbara företag
– villkoren avtalas individuellt mellan jämbördiga parter
– alla trivs med denna situation och jobbar så det sjunger om det
Vilka är då argumenten för att företaget ska tvingas teckna kollektivavtal och vilka premisser bygger det på?
Varför kan inte facket acceptera ett nej till kollektivavtal om arbetsgivare och anställda – av vilka anledningar det vara månde – inte vill ha ett avtal?
Vems intresse företräder facket när man tar strid i sådana fall?
Jag vill slutligen erinra om FN:s Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna,
artikel 20:
1 Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar
2 Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning,

artikel 23:
4 Var och en har rätt att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att värna sina intressen
och artikel 30:
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.
Detta tolkar jag så:
– jag som individ har rättigheter men inte skyldigheter i den här frågan
– fackets agerande i vissa nu aktuella fall kan ifrågasättas.

Andra bloggar om: , ,

Bookmark the permalink.

One Response to Mona Sahlin blockerad!

  1. David says:

    Jag skulle tro att facket argumenterar efter ett helt rimligt ”sluttande planet”-scenario: om man låter vissa företag undvika att teckna kollektivavtal och man inte vidtar någon åtgärd, kommer detta företag teoretiskt att få konkurrensfördelar gentemot företag som tecknar kollektivavtal. Fler företag kommer då att undvika avtal, och eftersom facket undvikit stridsåtgärder i ett fall, kommer legitimiteten att ifrågasättas om de väljer att vidta åtgärder senare.

    Jag är ingen arbetsrättjurist, men kollektivavtal har väl inget med medlemskap i facket att göra? Kollektivavtalen bygger på att alla företag och anställda i branschen skriver på avtalet, oavsett medlemskap i branschorganisationer eller fack. Har således inget med föreningsfrihet att göra.